Suwalszczyzna to nie Mazury i nie Podlasie

Suwalszczyzna to nie są Mazury, chociaż Mazury zaczynają się 500 metrów od Snów i Kamieni. Historycznie Mazury, to część dawnych Prus Wschodnich, a tutejsze tereny należały do Polski, jak tylko Polska istniała. Suwalszczyzna to nie Podlasie, choć należy do województwa podlaskiego. Suwalszczyzna to bardzo szczególny region, biorąc pod uwagę historię, obyczaje, krajobraz, przyrodę.